Znak obce Trhové Dušníky (odkaz na titulní stránku)

Trhové Dušníky - Oficiální web obce


Vyhledávání

 

Cesta: Titulní stránka > Obec > Z historie obce

 

Historické zajímavosti

 

 
 

Kaple Nejsvětejší trojice 
Kaple Nejsvětejší trojice

První historická zpráva o Dušníkách z roku 1268 udává, že patřily ke kapitule sv. Jiljí v Praze. Ke stejné kapitule patřila i Příbram a je tedy pravděpodobné, že obě osady vznikaly současně. Jméno „Dušníky“ je ve starších pramenech vykládáno několika způsoby. Buď znamená obyvatele nesvobodné, jimž patřila jen duše a vše ostatní jejich pánovi. Dušníkem byla také nazývána úzká světnice. Souvislosti známé nejsou. V raném středověku bývalo zvykem nazývat osady po jejich vlastnících a proto může být kousek pravdy i na vysvětlení kronikáře Václava Hájka z Libočan, že Dušníky získaly své jméno po mocném pánu Přibíku z Dušníka. Přívlastek Trhové získaly Dušníky za vlády Jana Lucemburského na základě povolení k vykládání zboží k prodeji, kdykoli se tudy, po Litavské stezce, ubírali kupci se zbožím do tržních míst. Tuto výsadu dal Dušnickým zemský písař Štěpán z Tetína v roce 1321.

Obyvatelstvo se zabývalo především zemědělstvím, ale později nalézalo zaměstnání v nově otevíraných dolech na stříbro. Blízkost Litavské stezky přinášela obyvatelům určité spojení s okolním světem a možnost směny svých produktů, na druhé straně však trpělo všemi průvodními jevy této polohy, tj. průtahy vojsk, spojené s drancováním, vypalováním a násilnostmi.

V roce 1548 byly Trhové Dušníky majetkem královským a patřily jako manské zboží ke Karlštejnu. Protože ves byla od Karlštejna příliš vzdálená, byla podle rozhodnutí Sněmu zemského vyňata z karlštejnského panství a postoupena Václavovi Bechinieovi z Lažan výměnou za jeho ves Zadní Třebáň. V roce 1549 dal král Ferdinand I. Václavovi právo, aby mohl o svém majetku svobodně rozhodovat. Václav Bechinie se hodlal v Trhových Dušníkách usídlit, a protože zde chyběla tvrz, nechal si postavit novou budovu, po všech stránkách dobře vybavenou k pohodlnému bydlení. Zároveň s novou tvrzí nechal postavit kostelík, který nechal zasvětit Nejsvětější Trojici.

Po Václavově smrti v roce 1579 se o rozsáhlý majetek podělili jeho čtyři synové. Trhové Dušníky získal Kryštof Bechinien „s celou tvrzí se všemi pokoji spodními, prostředními a vrchními, s dvorem poplužním, pivovar, sladovnu s veškerým nádobím, spilku, kovárnu s kovářským náčiním, celou ves Trhové Dušníky atd.“ Z výčtu je patrné, že v této době byly Trhové Dušníky významnou a prosperující vsí.

Dalšími majiteli se v roce 1612 stali Oldřich Bechinie z Lažan a jeho manželka Anna, rozená z Kokořova. Oldřich a Anna vybavili nově interiér kostelíka Nejsvětější Trojice a nechali ulít pro kostelík nový zvon, který je dodnes zavěšen v malé vížce. V průčelí nad vchodem nechali zhotovit štukovou alianční kartuš se svými znaky. V roce 1623 prodali manželé Oldřich a Anna Bechinieovi z Lažan Trhové Dušníky ze 40.000 kop míšeňských pražskému měšťanovi Janovi Werdemannovi, který je v roce 1625 prodal Kateřině hraběnce ze Sulcu, rozené z Lobkowicz. Její dcera je pak prodala v roce 1644 Vladislavovi Chlumčanskému z Přestavlk a jeho manželce Apoleně Měsíčkové z Vejškova. Za Chlumčanských byla dušnická tvrz přestavěna v roce 1694 v barokní zámek. Zároveň byl opraven v barokním stylu i kostelík Nejsvětější Trojice.

V letech 1734 – 1741 byl majitelem Trhových Dušníků Václav de Bossi, který je prodal městu Příbrami. Město Příbram je pak pronajímalo soukromým nájemcům. Zámek pomalu chátral a po roce 1950 byl již tak devastovaný, že musel být v roce 1973 zbořen.
 

Zajímavý je historický přehled o velikosti obce.
Nejstarší zpráva v tomto smyslu je z roku 1379:

rok 1379

23 držitelů pozemků

 

rozloha 8 lánů /14.900 ha/

rok 1857

566 obyvatel

68 domů

 

rok 1920

625 obyvatel

92 domů

rozloha 691 ha

rok 1930

606 obyvatel

102 domů

 

rok 2001

400 obyvatel

128 domů

rozloha 690 ha


Titulní strana
Historické zajímavosti


Turistické možnosti
Naše současnost


 
Zodpovídá: Ing Jaroslava Synková
Vytvořeno / změněno: 4.10.2006 / 4.10.2006

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Obec
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Napište nám

 

Počasí

Miniaplikace

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design  | redakční systém